Welkom bij Engelen Arbeidsadvies

Sociaal in een zakelijk jasje

WAT DOEN WE

Engelen Arbeidsadvies houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een werknemer bij:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Loopbaanbegeleiding
 • Re-integratie
 • Outplacement

Binnen Engelen Arbeidsadvies werken generalisten en specialisten binnen de sociale zekerheid, arbodienstverlening en het bedrijfsleven nauw samen. In samenwerking met de opdrachtgevers denken we in toegevoegde waarde, gaan we op zoek naar de juiste oplossing en realiseren deze. We staan er om bekend dat we goed kunnen signaleren en meedenken, met respect voor ieders rol, zodat we samen de beste oplossing vinden.

Engelen Arbeidsadvies staat voor korte trajecten, intensief contact met de werknemer, denken vanuit "werken werkt", werken is gezond. We streven snelle deelname aan de arbeidsmarkt na en zijn resultaatgericht. Het is onze kracht om met positieve input, coaching en empowerment de werknemer in de juiste flow te krijgen en te bewegen naar passend werk.

WIE ZIJN WE

Engelen Arbeidsadvies bestaat uit een klein betrokken team van vakmensen die zich met hart en ziel inzetten. Door een lage caseload per medewerker zijn we in staat onze cliënten en relaties een intensieve ondersteuning te bieden. We hanteren korte lijnen, een heldere tariefstelling en open communicatie.

Engelen Arbeidsadvies is in september 2010 opgericht door Mariska Engelen. Als verpleegkundige maakte zij in 2003 een overstap naar de sociale zekerheid, het UWV. Zij specialiseerde zich daar in het toepassen van de wetten van de sociale zekerheid, re-integratie en loopbaancoaching. In 2009 is zij bij een private uitvoerder van de sociale zekerheid gaan werken waarin zij de zakelijke wereld ontdekte. Met de kennis en ervaring van het UWV en de private sector, de twee uiterste in arbeidsmarkttoeleiding, besloot ze in 2010 met veel passie en plezier de middenweg te kiezen: sociaal in een zakelijk jasje.


UITGANGSPUNTEN

 • Werknemers groeien door uitdaging;
 • Werknemers en organisaties kunnen veranderen als ze er voor kiezen;
 • Niet-effectieve gewoontes kunnen drastisch veranderen, hoe moeilijk dat ook lijkt;
 • Werknemers in organisaties zijn vele malen weerbaarder dan we denken;
 • Werknemers reageren op logische wijze en zijn vatbaar voor een logische uitleg;

Engelen Arbeidsadvies is er voor alle werknemers. Hoog opgeleid, laag opgeleid, zonder medische klachten of met complex verzuim. Extra deskundigheid hebben wij op het gebied van psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en somatisch onbegrepen klachten (SOLK).RE-INTEGRATIE

Engelen Arbeidsadvies staat voor kwalitatief hoogwaardige re-integratie en is hierin duidelijk onderscheidend. De kracht zit vooral in de combinatie tussen zakelijkheid en menselijkheid. De regels van de sociale zekerheid naleven en het beste nastreven voor de werknemer als mens. Het is een continu afwegen van beide belangen met als doel een win-win situatie. Schadelastbeperking voor de werkgever en een leuke, passende baan voor de werknemer.

We maken onderscheid tussen:

 • Spoor 1: het realiseren van een structurele werkhervatting bij de werkgever;
 • Spoor 2: het begeleiden van werknemers naar passende werkzaamheden bij een andere werkgever;
 • Spoor 3: het begeleiden van werknemers tijdens WGA;
 • IVA traject: in samenwerking met juridisch arbeidsdeskundige begeleiding tijdens en na toekenning van IVA.

Onze trajecten zijn altijd op maat. De re-integratiecoach inventariseert de situatie in samenwerking met de leidinggevende. Na de intake met de werknemer wordt er binnen een week een re-integratieplan opgesteld waarin de concrete stappen richting nieuwe passende werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt.
Het re-integratieplan bevat duidelijk - door de werkgever, werknemer en re-integratiecoach – geformuleerde doelstellingen, de gewenste resultaten en het tijdspad waarbinnen deze bereikt moeten worden. De re-integratiecoach vertaalt de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer naar concrete functies waarmee de arbeidsmarkt kan worden benaderd. Dankzij intensieve contacten met werkgevers is er zicht op vacatures van veel verschillende werkgevers. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van werkervaringsplaatsen om de kansen van de werknemer te vergroten.

Enkele keren per jaar is er de training “Hoe nu verder?”. Een training waarbij werknemers inzicht krijgen in het proces van rouw bij baanverlies of leven met een beperking. Deze training wordt positief ontvangen en is een belangrijke sleutel in het proces van re-integratie naar passende werkzaamheden.LOOPBAANBEGELEIDING

"Worden wat je bent" is een fascinerend proces. Sommigen werknemers zijn in een vak of bedrijf terechtgekomen door toevalligheden of invloeden van derden. De werknemer heeft niet bewust gekozen en dat kan gaan wringen. Of de werknemer is op een punt van zijn loopbaan beland waar er een keuze gemaakt moet worden, bijvoorbeeld of de werknemer zich wil gaan specialiseren of zich meer wil richten op een mangementfunctie. Soms komen werknemers er gedurende hun loopbaan achter dat ze vastlopen in hun ontwikkeling of dat ze een carriere switch willen maken. Ze willen graag verder, maar zien niet goed op welke manier.Andere werknemers lopen bijvoorbeeld langzaam aan vast in hun ontwikkeling. Ze willen graag verder, maar zien niet goed op welke manier.

Om serieus met vragen als "Is dit nu wat ik werkelijk wil?" en "Word ik blij van wat ik doe?" aan de slag te gaan is voor een werknemer een spannende stap. De werknemer weet wat hij heeft, maar weet niet wat hij krijgt! Om weer helder te krijgen wie je bent en wat je wilt heb je iemand nodig die met een frisse blik naar je kijkt, je spiegelt en de juiste vragen stelt..

Engelen Arbeidsadvies helpt de werknemer de koers te bepalen in zijn loopbaan. Met behulp van koersonderzoek met tal van gerichte opdrachten krijgt de werknemer zicht op zijn loopbaanwaarden, -wensen en -mogelijkheden. Zodat de werknemer gericht aan zijn/haar doelen kan werken: zinvol en leuk werk.

Een loopbaantraject is altijd op maat. Na een persoonlijke intake wordt er een coachingsplan opgesteld met concrete acties voor de komende periode. Deze acties worden per 6 weken geëvalueerd en aangepast voor de volgende 6 weken.OUTPLACEMENT

Fusie, gewijzigde concurrentieverhoudingen, economische ontwikkelingen of het niet aansluiten van de ambitie van een medewerker of andersom; soms ontkomt u er niet aan om afscheid te nemen van je functie. Engelen Arbeidsadvies koppelt ruime ervaring met de door- en uitstroom van personeel aan een persoonlijke en professionele aanpak. Mede dankzij ons uitgebreide netwerk en de intensieve contacten met partijen in de arbeidsmarkt zijn wij succesvol in het begeleiden van mensen naar nieuw werk.

Engelen Arbeidsadvies brengt de mogelijkheden van de werknemer eerst zorgvuldig in kaart, zorgt dat de sollicitatievaardigheden van de werknemer een boost krijgen en slaat bruggen naar mogelijke nieuwe werkgevers. Onze trajecten zijn altijd op maat. We gaan voor het resultaat en staan bekend om ons hoge plaatsingspercentage.CONTACT
U kunt ons vinden in het voormalig Augustinusklooster, Graafseweg 274 in Nijmegen.


icon 1 Graafseweg 274, 6532ZV, Nijmegen

icon 2 024-6634449

icon 3info@engelenarbeidsadvies.nl